Advertisements

หลายๆคนที่กำลังใช้ Windows 10 อยู่ เวลาเราทำการเปิดเพลงต่างๆ ในคอมพิวเตอร์เครื่องเรามันจะทำการเปิดโปรแกรม Groove Music แต่สำหรับบางคนที่ถนัด โปรแกรม  Windows Media Player ซึ่งเราคุ้นกับโปรแกรมนี้มาตั้งแต่ Windows 7 , Windows 8.1 แต่มาใน Windows 10 จะมีโปรแกรมที่เอาไว้เล่นเพลงที่ชื่อว่า  Groove Music มาแทนที่ แต่สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้ Windows Media Player แบบเดิมก็ใช้ได้ หรือ ทำการเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเปิดเพลงอื่นๆก็สามารถทำได้

การปรับ Defaults App การเล่นเพลงต่างๆใน Windows 10

1. คลิกขวาที่หน้าจอ Desktop Windows 10 ของเรา และทำการเลือก Display settings

Defaults-Apps Windows 10 -3

Advertisements

2. ทำการเลือก Defaults Apps > จากนั้นดูหัวข้อ Music Player

จากนั้นให้เราเลือกโปรแกรมที่เราต้องการ

Defaults-Apps Windows 10

ก็จะมี Groove Music , Windows Media Player หรือโปรแกรมต่างๆให้เราทำการเลือก โดยตรงการโปรแกรมไหนเวลาที่เราเปิดเพลงต่างๆ ก็จะให้เปิด Apps นั้นๆก็ให้ทำการเลือกได้เลยตามใจชอบ

Defaults-Apps Windows 10 -2

เท่านี้ก็จะเป็นการปรับ Defaults Apps ในการเปิดเพลงต่างๆใน Windows 10 ของเราเป็นที่เรียบร้อย

Advertisements
Contributor