Advertisements

สำหรับคนที่ใช้ Windows มา โดยเราสามารถทำการปรับการตั้งค่าของเมาส์ในการคลิกได้ ว่าเราจะทำการคลิก 1 ที หรือ คลิก 2 ที ในการเลือก Folders หรือการเปิดใช้งานของโปรแกรมต่างๆ เพราะใน Windows 10 เราสามารถทำการตั้งค่าในการใช้งานเมาส์ Double-Click หรือ Single-Click ได้ โดยวันนี้แอดมินจะมาสอนการตั้งค่าเมาส์ใน Windows 10

วิธีการปรับเมาส์ในการคลิก Double | Single Click Windows 10 ในการใช้งาน

1. คลิกขวาที่ Quick Access > เลือก Options

คลิกเมาส์ Double Click Windows 10-1

2. สำหรับคนที่ชอบ Double Click ในการเข้า Folders ต่างๆหรือคลิกการติดตั้งโปรแกรม โดยจะมีการคลิกเมาส์ซ้าย 2 ครั้ง ในการสั่งการ โดยสำหรับการใช้ Double Click จะเป็นตัวมาตราฐานที่ทาง Windows ปรับมาให้เรา

Advertisements

คลิกเมาส์ Double Click Windows 10-2

Single-Click เป็นการคลิกเมาส์ 1 ที เท่านั้น ในการเลือก Folders ต่างๆ หรือจะใช้งานโปรแกรมต่างๆ  เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากคลิกหลายที่ หรือ ขี้เกียจก้เป็นไปได้

คลิกเมาส์ Double Click Windows 10-3

โดยเราสามารถทำการตั้งค่าได้ว่าเราอยากจะใช้ Double-Click หรือ Single-Click ในการใช้งานของ Windows 10 ในการจัดการต่างๆของ Windows เพราะสุดท้ายก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคน โดยบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันในการใช้เมาส์

Advertisements
Contributor