Advertisements

สำหรับคนที่กำลังใช้ Microsoft Excel ในการทำกราฟเส้น และ กราฟแท่ง โดยทำการทำเป็นรายงานหรือ Report ในการนำเสนอผลงานหรือ Reports ต่างๆโดยนำไปเสนอในที่ประชุม โดยในการทำกราฟ Excel นั้นทำไม่ยากเลย เพียงแค่เพื่อนๆเข้าใจในหลักการการใช้งานของฟังก์ชั่นกราฟ Microsoft Excel

ทำกราฟ Excel กราฟแท่ง กราฟเส้น เพียงไม่กี่คลิก

1.  เตรียมข้อมูลในการทำกราฟให้พร้อม

ทำกราฟแท่ง กราฟเส้น Excel-ึ

2. ให้เราทำการลากคลุมข้อมูลที่ต้องการทำกราฟ จากนั้นมุมขวาของที่เราลากคลุมให้เลือก Quick Analysis > เลือก Charts > เลือก More

ทำกราฟแท่ง กราฟเส้น Excel-2

3. เลือก All Charts  จากนั้นเลือกกราฟที่เราต้องการทำ

ทำกราฟแท่ง กราฟเส้น Excel-3

Advertisements

4. ตัวอย่างของการทำกราฟเส้น

ทำกราฟแท่ง กราฟเส้น Excel-4

ตัวอย่างทำากราฟแผนภูมิแท่ง

 

 

ทำกราฟแท่ง กราฟเส้น Excel-5

โดยเราสามารถทำการเปลี่ยนสีของกราฟต่างๆได้ด้วย

 

 

ทำกราฟแท่ง กราฟเส้น Excel-6

โดยเพื่อนๆสามารถทำกราฟเส้น กราฟแท่ง ของ Microsoft Excel ได้อย่างง่ายดาย ผ่าน Tools ของ Microsoft Excel ในการสร้างกราฟ เพื่อนำเสนอผลงานได้อย่างมีรูปแบบ

Advertisements
Contributor