Advertisements

สำหรับใครที่ชอบเข้าเว็บไซต์ใต้ดิน เว็บโป้ เว็บการพนัน และไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของเราเก็บประวัติต่างๆที่เราไปเข้าเว็บไซต์พวกนี้ เราสามารถใช้ Mode หนึ่งใน Google Chrome ในการเข้าเว็บไซต์นั่นเอง มันคือโหมดล่องหนในการใช้งานของ Browser ซึ่งพวก Programmer ชอบใช้งานกันเพราะไม่ได้เก็บ Cache Data ต่างๆเอาไว้ โดยมีชื่อโหมดว่า incognito 

ท่องเว็บไซต์ ไร้การติดตามด้วย incognito Mode Google Chrome

1.ทำการเปิด Google Chrome

2.ไปที่ Control Google Chrome > เลือก New incognito Windows

Advertisements

3. จากนั้นเราก็ทำการท่องเว็บไซต์ปกติ

ในการไปแต่ละเว็บไซต์ คนที่มาเล่น Google Chrome ต่อจากเรา ก็จะไม่รู้ว่าเราไปเข้าเว็บไซต์ไหนมาบ้าง พูดง่ายๆ Browser จะไม่ทำการเก็บ History website เอาไว้นั้นเอง

Advertisements

Contributor

ทำงานด้านไอที(IT) มากกว่า 10 ปีทางด้าน Server และ Application ฝั่ง Microsoft โดยผมได้ทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ผมเคยเจอให้กับผู้อ่านทั่วไป และการแก้ปัญหาต่างๆให้กับผู้ที่สนใจเรื่อง Windows และสอนทิปต่างๆให้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หวังว่าบทความของผมจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ และอย่าลืม Like & Share บทความที่มีประโยชน์เผื่อคนอื่นจะได้มีความรู้เพิ่มเหมือนคุณ : อยากเห็นคนไทยเก่งไอที
Contributor