Advertisements

สำหรับใครที่ชอบเข้าเว็บไซต์ใต้ดิน เว็บโป้ เว็บการพนัน และไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของเราเก็บประวัติต่างๆที่เราไปเข้าเว็บไซต์พวกนี้ เราสามารถใช้ Mode หนึ่งใน Google Chrome ในการเข้าเว็บไซต์นั่นเอง มันคือโหมดล่องหนในการใช้งานของ Browser ซึ่งพวก Programmer ชอบใช้งานกันเพราะไม่ได้เก็บ Cache Data ต่างๆเอาไว้ โดยมีชื่อโหมดว่า incognito 

ท่องเว็บไซต์ ไร้การติดตามด้วย incognito Mode Google Chrome

1.ทำการเปิด Google Chrome

2.ไปที่ Control Google Chrome > เลือก New incognito Windows

Advertisements

3. จากนั้นเราก็ทำการท่องเว็บไซต์ปกติ

ในการไปแต่ละเว็บไซต์ คนที่มาเล่น Google Chrome ต่อจากเรา ก็จะไม่รู้ว่าเราไปเข้าเว็บไซต์ไหนมาบ้าง พูดง่ายๆ Browser จะไม่ทำการเก็บ History website เอาไว้นั้นเอง

Advertisements
Contributor