Advertisements

บางคนหาเมนูที่จะทำการติดตั้ง IIS ไม่เจอ แต่วันนี้คุณก็จะรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนของ Windows 7 ,Windows Vista และหลายคนที่จะจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเองเป็น Server เพื่อทำการ Run website บน localhost เพื่อทำการ Demo วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้ง IIS บน Windows 7 , Windows Vista กันครับ โดยเป็นการติดตั้ง IIS โดยการใช้ Feature ในการติดตั้ง IIS 7

IIS เหมาะสมสำหรับคนที่พัฒนาด้วยภาษา ASP.NET

แต่สำหรับคนที่ใช้ php ในการพัฒนาผมแนะนำลงโปรแกรม XAMPP ครับ

ขั้นตอนการติดตั้ง IIS ใน Windows 7 และ Windows 8

1. ให้มาที่หน้า Control Panel จากนั้นกด Turn Windows Feature on or off

install-IIS-Windows7

2. ขั้นตอนนี้ให้เลือกตามภาพเลยครับ ในหมวด Internet Information Services

Advertisements

install-IIS-Windows7-2

3. รอระบบทำการติดตั้งให้สักครู่

install-IIS-Windows7-3

4. Restart Computer 1 ครั้ง

5. หลังจากนั้น IE ก็จะเด้ง หน้า Page http://localhost ขึ้นมาครับ

install-IIS-Windows7-4

ถ้าปรากฎดังภาพ ก็เป็นการติดตั้ง IIS เสร็จเรียบร้อย เราก็สามารถทำการสร้าง Site และทำการ Development ต่อได้เลยครับ

Advertisements
Contributor