Advertisements

สำหรับใครที่ชอบใช้ไลน์พีซีในการทำงานต่างๆ เคยรำคาญไหมกับการที่เราใช้ LINE PC และมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาเรื่อยๆแถมมีเสียงอีกด้วย เพราะบางคนอาจจะฟังเพลงไปด้วยและอยู่ดีๆก็มีการแจ้งเตือนของไลน์เข้ามาให้กังวัลใจ เราสามารถปรับการตั้งค่าของการแสดงข้อความหรือเสียงของไลน์ได้

วิธีการปิดการแจ้งเตือนข้อความและเสียงของไลน์ PC

1. ไปที่มุมซ้ายสุดของไลน์ > เลือก … > เลือก Settings

Advertisements

2.คลิก Notifications > หัวข้อ Notification Method

เอา Pop-up Notification , Sound Notification ออก

ต่อไปนี้ก็จะไม่มีการแจ้งเตือนมุมขวาหรือเสียงให้รำคาญอีกแล้ว สำหรับบางคนอาจจะเอาออกเฉพาะเสียงในการแจ้งเตือนออกก็ได้นะ ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะทำการปรับการตั้งค่าต่างๆเอง

Advertisements
Contributor