Advertisements

สำหรับคนที่ต้องการเมนูต่างๆอยู่ตรงกลาง หรือ อยู่ด้านซ้าย เราสามารทำการปรับได้ใน Windows 11 ตามที่เราต้องการได้ โดยวิธีการปรับนั้นไม่ยากกสำหรับการใช้งานของ Windows โดยปกติเมนูต่างๆเราจะคุ้นๆอยู่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แต่ Windows 11 จะทำการตั้ง Defaults ให้อยู่ตรงกลาง

วิธีการปรับเมนูบาร์ให้อยู่ตรงกลางหรือซ้าย ตามที่ต้องการ Windows 11

1.คลิกขวาที่ Tasks Bar ด้านล่างของหน้าจอ

2. เลือก Taskbar Alignment ให้เป็น Center

3. เลือก Taskbar Alignment ให้เป็น Left

Advertisements

จะได้ดังรูปตามรูปด้านล่าง

Advertisements
Contributor