Advertisements

หลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ Windows 10 ยังไม่คุ้นกับการเปิด File Explorer ให้เป็น 2 หน้าต่าง หรือมากกว่า 2 หน้าต่าง โดยวันนี้ผมจะมาสอนให้คุณสามารถเปิด File Explorer ได้ง่ายๆใน Windows 10 เพื่อทำการเปิด 2 หน้าต่างของ File Explorer เพื่อเอาไว้เปรียบเทียบไฟล์หรือจะทำการคัดลอกไฟล์จาก Folder ไปอีก Folder

บางคนเคยเจอกรณีว่า ยังงงๆกับการเปิด 2 หน้าต่าง ของ Windows ในการใช้งานต่างๆ

การเปิด New File Explorer ใน Windows 10

1. ให้ทำการเปิด File Explorer ขึ้นมาปกติ

New File Explorer Windows 10-1

 

2. ทำการกด File > Open new windows จากนั้นทำการเลือกว่าต้องการเปิดแบบไหน

Open New windows หรือ Open new windows in new process

New File Explorer Windows 10-2

หมาเหตุ

Advertisements

ในกรณีเลือก Open New windows จะเป็นการเปิด New file explorer ใช้ Service ตัวเดิม

New File Explorer Windows 10-3

 

 

กรณี Open new windows in new process เป็นการเปิดเลือก  File Explorer แบบ เป็นการ เพิ่ม Service ใหม่อีกตัว

New File Explorer Windows 10-4

 

 

3. ซึ่ง ทำให้เราสามารถทำการเปิด File Explorer ได้ 2 หน้าต่าง เพื่อทำการคัดลอกไฟล์ หรือทำการ Cut ข้อมูลไปที่ต่างๆ

 

New File Explorer Windows 10-5

ซึ่งการเปิด New File Explorer สามารถทำได้ทั้งใน Windows 10 และ Windows 8

Advertisements
Contributor