HomeWindows 10เปิด - ปิดการอัพเดต Windows 10

เปิด – ปิดการอัพเดต Windows 10

สำหรับใน WINDOWS 10 จะสามารถทำการ Pause ของการอัพเดต WINDOWS ได้ โดยจะมีเมนูขึ้นมาสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของเราไม่ทำการ update patch ต่างๆเป็นระยะเวลาสูงสุด 35 วัน โดยคอมพิวเตอร์ของเราจะไม่มีการอัพเดต Patch อะไรเข้ามาเลย

เปิด – ปิด การอัพเดต Windows 10

1. คลิกขวาที่ Windows และทำการเลือก Settings

Pause Windows 10 Update

2. เลือก Update & Security

Pause Windows 10 Update-2

3. คลิก Windows Update > เลือก Advance Options

Pause Windows 10 Update-3

4. หัวข้อ Pause Updates

โดย Defaults จะเป็น Off

โดยถ้าต้องการปิดการ Update Patch ต่างๆต้องทำการเปลี่ยนเป็น ON

Pause Windows 10 Update-4

กรณีที่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนจาก Off > On ได้ ให้เราไปที่ Windows update > เลือก Check for updates และไปตั้งค่าในข้อ(4) เหมือนเดิมอีกครั้ง

Pause Windows 10 Update-5

โดยสำหรับการปิด Windows Update นั้นเอาจริงๆผมก็ไม่แนะนำในการทำเนอะ เพราะทาง Microsoft จะมีการปล่อย Patch มาให้อัพเดตอยู่ตลอด

Contributor
Contributor
ทำงานด้านไอที(IT) มากกว่า 10 ปีทางด้าน Server และ Application ฝั่ง Microsoft โดยผมได้ทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ผมเคยเจอให้กับผู้อ่านทั่วไป และการแก้ปัญหาต่างๆให้กับผู้ที่สนใจเรื่อง Windows และสอนทิปต่างๆให้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หวังว่าบทความของผมจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ และอย่าลืม Like & Share บทความที่มีประโยชน์เผื่อคนอื่นจะได้มีความรู้เพิ่มเหมือนคุณ : อยากเห็นคนไทยเก่งไอที
RELATED ARTICLES

Most Popular

- Advertisment -