Advertisements

สำหรับใครที่ต้องการปรับเอกสารแนวตั้ง แนวนอนของ Microsoft Word และเพื่อนๆยังทำการตั้งค่ายังไม่เป็น เพื่อนๆสามารถทำการตั้งค่าของการทำเอกสารได้เหมือนกัน โดยเพื่อนๆก็ปรับไปตามหน้าที่เพื่อนๆอยากได้

วิธีปรับแนวตั้ง แนวนอน Microsoft Word 365 / 2019

1.หน้าแรกเป็นแนวตั้ง และ หน้าสองจะต้องการจะเป็นแนวนอน

ทำการพิมพ์ข้อความที่หน้าแรก

2.จากนั้นไปที่เมนู Layout > เลือก Next Page

Advertisements

3.จากนั้น Cursor มันจะมาอยู่หน้า 2  และเพื่อนๆก็ทำการเลือก Orientation > เลือก Landscape

4.จากนั้นเราก็จะได้แนวตั้ง แนวนอน สลับกันไปตามที่เราต้องการ

เรียบร้อยสำหรับการปรับแนวตั้ง แนวนอน สำหรับการปรับเอกสารใน Microsoft Word ในการจัดการหน้าของเอกสารต่างๆตามที่เราต้องการในแต่ละการปรับหน้าของการทำเอกสาร

Advertisements
Contributor