Advertisements

สำหรับที่ไม่เคยทำการสมัคร GMAIL เพื่อใช้งานการติดต่อสื่อสารอีเมล์ สมัครงาน หรือ จะเอาไว้สมัคร LINE , Apple ID เพื่อนๆจะต้องทำการสร้างอีเมล์ของ GMAIL เพื่อใช้ในการรับและส่งอีเมล์ เพื่อจะต้องทำการสมัคร โดยจะต้องยืนยันด้วยเบอร์มือถือ โดยเมื่อหลังจากสมัคร GMAIL เพื่อนๆจะได้รับสิทธิ์มากมาย และพื้นที่ของอีเมล์จำนวน 15 GB ในการใช้ทั้ง MAIL , Google Drive , Google Photo

วิธีการสมัคร GMAIL สำหรับเอาไว้ใช้งานติดต่อสื่อสาร

1.เข้า GMAIL เพื่อทำการลงทะเบียนใช้งาน

สมัคร GMAIL

2.  กรอกรายละเอียดดังนี้

  • กรอกชื่อ และ นามสกุล
  • สำหรับชื่ออีเมล์ ให้เราทำการกรอกชื่อที่เราต้องการ ถ้าชื่อไหนใช้ไม่ได้ระบบจะแจ้ง
  • รหัสผ่าน จะต้อง มีตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข อักขระพิเศษผสมเกินกว่า 8 ตัว

Advertisements

3.ทำการใส่เบอร์มือถือของเรา

อาทิเช่น 0860324xxx

4. จากนั้นจะมีรหัส 6 ตัวส่งมาเบอร์ของเราที่เราทำการกรอกขั้นตอนที่ (3)

5.เรียบร้อยสำหรับการสมัคร เพื่อนๆก็สามารถใช้ Services ต่างๆของ Google ได้เรียบร้อย

Advertisements
Contributor