Advertisements

การตั้งค่า Microphone สำหรับ Windows โดยในการตั้งไมโครโฟนสำหรับ Windows นั้นบางคนอาจจะยังตั้งไม่ถูกต้อง หรือ ทำการตั้งยังไม่เป็น โดยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่า Microphone สำหรับ Windows 7 , Windows 8.1 และ Windows 10 เพราะในการตั้งค่าของแต่ละ Windows จะเหมือนกันทุกอย่าง โดยสำหรับคนที่จะทำการตั้งค่าไมโครโฟนเพื่อทำการอัดเสียงบันทึกในการร้องเพลง หรือ จะทำ Clip Youtube หรือทำการ Presentation ส่งอาจารย์ ก็ให้ทำตามบทความนี้ได้เลย

วิธีการตั้งค่าไมโครโฟน Windows

ทำการเสียบไมค์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรา

1. แต่ละ Windows จะมี Control Panel โดยให้ไปที่ Control Panel

Windows 7 : ไปที่ Start > Control Panel

Windows 8.1 / Windows 10 : ทำการ Search คำว่า Control Panel เลยก็ได้

2. โดยทำการตั้งค่า View by : Large / Small icons

ทำการคลิกเมนู Sound > จากนั้นไปที่ Recording : จะเห็น Microphone ของเรา ให้เราทำการคลิกเลือก และถ้าเราทำการพูดลงไมคโครโฟน แถบด้านขวา จะมีสีเขียวๆขึ้น

Advertisements

จากนั้นทำการกด Properties

Microphone-Windows

3. ไปที่ Tab : Levels

Microphone : ให้ทำการเลือกเป็น ประมาณ 80-100 ตามความเหมาะสม ค่านี้จะเป็นค่าความดังของไมโครโฟน

Microphone Boost : แนะนำให้ทำการปรับสัก 10 -20 dB เพราะถ้าเราทำการปรับเยอะ จะเป็นการดูดเสียงของสิ่งที่ใกล้ๆตัวเราเข้าไปมากยิ่งขึ้น อาทิเช่นเสียงนกข้างนอกบ้าน หรือ เสียงก๊อกแก๊กต่างๆ และตัวแปรที่สำคัญก็คือราคาของไมโครโฟนด้วย

Microphone-Windows-dB

เมื่อทำการปรับเสร็จเรียบร้อยก็ให้เราทำการลองทดสอบอัดเสียงดูครับ จากนั้นลองดูความเหมาะสมของการปรับค่าของไมโครโฟนของเรา

Advertisements
Contributor