Advertisements

หลังจากที่ Microsoft ได้ถอด Start Menu ออกไปใน Windows 8 และเอามาใส่ใน Windows 8.1 ก็ทำให้มีเสียงเรียกร้องว่าอยากให้มี Start menu กลับมาอีก เพราะคนทั่วๆไปยังติดกับ Start Menu ใน Windows 7 หรือ Windows XP นั้นเอง ซึ่งใน Windows 10 Microsoft ได้เอา Start Menu กลับมาไว้ใน Windows 10

Start Menu ใน Windows 10

  • Start Menu สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจเราที่เราต้องการ โดยสามารถทำการย่อ-ขยายได้ในส่วนของ Start Menu Windows 10

Start-Menu-Windows10-PinApps

Advertisements
  • Apps ต่างๆที่เราทำการ Pin เอาไว้ สามารถ ย่อ – ขยาย ในแต่ละ Apps ได้ด้วย โดยถ้าเราชอบใช้โปรแกรมไหนเราก็สามารถ Pin App ได้เอาไว้ใช้ได้ง่ายๆ

Start-Menu-Windows10-Resize

  • App หรือ โปรแกรมที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเราสามารถทำการ Pin to Start มาไว้ด้านขวาได้ แนะนำว่า Apps ไหนที่ใช้บ่อยๆให้ทำการ PIN to Start มาไว้ครับ

Start-Menu-Windows10

ซึ่ง Windows 10 นั้น ได้เอา Menu Start กลับมาให้ใช้กันแล้ว ในส่วนตัวของผมเองก็ชอบนะครับ และสามารถ Pin apps ได้ด้วยสะดวกกับ App ที่ผมใช้บ่อยๆ

Advertisements
Contributor