Advertisements

สำหรับใน Windows 10 เราสามารถทำการปรับ Accent Color ของ Windows 10 ได้ โดยเป็นการปรับสีตรงเมนูต่างๆของ Windows 10 และแสดงในส่วนของ Tasks bar Windows 10 เพื่อปรับเปลี่ยนความจำเจที่จะให้ไม่เหมือนกันในการทำงานสำหรับในคอมพิวเตอร์ตัวโปรดของเรา

ทำการปรับสีเมนูต่างๆ Windows 10 (Accent Color)

1. คลิกขวาบนหน้าจอ Desktop Windows > ทำการเลือก Personalize

Accent-Windows10-2

2. เลือก Colors : ทำการเลือกสีที่เราต้องการใช้

หรือทำการเลือก (/) Automatic pick an accent color from my background.

Advertisements

Accent-Windows10-3

Accent-Windows10-4

โดยเราก็จะได้สีตามที่เราเลือก หรือ จะเป็นสีตาม background ที่เราได้ใช้ เพื่อจะได้ไม่จำเจกับการใช้งาน Windows 10

Advertisements
Contributor