Advertisements

สำหรับคนที่กำลังใช้ Google Chrome และมีปัญหาว่าเราทำการเจอการเด้งของข้อความจากเว็บไซต์ อาทิเช่น Facebook บางทีมีคนกด like หรือ Tag หรือ Post หาเรา ถ้าเราทำการเปิด Google Chrome เอาไว้มันจะแจ้งเตือนมาทางด้านขวา บางทีก็ทำให้เรารำคาญได้นะ โดยเราสามารถทำการปรับค่าต่างๆได้ในการแสดงการแจ้งเตือน

ปิด Google Chrome แจ้งเตือนเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Facebook

1. เปิด Google Chrome ขึ้นมา จากนั้นไปที่มุมขวาเลือก Control Google Chrome > เลือก Settings

google chrome การแจ้งเตือน-1

2. คลิก Advanced > เลือก Privacy and Security

google chrome การแจ้งเตือน-2

3. คลิก Site Settings

google chrome การแจ้งเตือน-3

Advertisements

4. คลิก Notifications หรือ การแจ้งเตือน

google chrome การแจ้งเตือน-4

5. แนะนำว่าให้ทำการเปิด Ask before sending เอาไว้

สำหรับ Site Block / Allow  ก็ให้ add URL ของเว็บไซต์ที่จะให้แจ้งเตือน หรือ ไม่ให้แจ้งเตือน

Block คือไม่อุนญาต

Allow คือ อนุญาติ

google chrome การแจ้งเตือน-5

 

สำหรับ URL ให้ใส่ประมาณนี้ อาทิเช่น facebook.com

google chrome การแจ้งเตือน-6

เรียบร้อยสำหรับการอนุญาติ หรือ ไม่ให้อนุญาต แจ้งเตือนจากเว็บไซต์นั้นๆ โดยเพื่อนๆจะชอบโดน facebook ให้ทำการแจ้งเตือน เพราะบางครั้งเราก็รำคาญในการแจ้งเตือน

Advertisements
Contributor