Advertisements

สำหรับคนที่ทำรายงานของการสรุปยอดขายหรือต้องการทำตารางสลับแถว เว้นแถว โดยการใส่สีสลับกันสองสี สามารถใช้ Excel ในฟังก์ชั่นของ Format as Table ในการทำงานของการสร้างตาราง เพื่อให้เราสามารถดูรายงานได้ง่ายมากขึ้นในการทำงานหรือนำเสนอผลงาน

วิธีใส่สีตารางสลับแถว เว้นแถว Excel 2016 | 2013

1. เลือกคอลัมน์หรือแถวที่เราต้องการทำตารางและใส่สีของตาราง ไปที่แถบ HOME > เลือก Format as Table >ทำการเลือกแบบ และกด OK

ใส่สีตารางสลับกัน Excel 2013-6

ใส่สีตารางสลับกัน Excel 2013-3

Advertisements

2. สามารถทำการปรับแต่งได้ โดยถ้าอยากให้สลับแถวเว้นแถว

ก็ให้เลือกแค่ Banded Row เท่านั้น

ใส่สีตารางสลับกัน Excel 2013-4

3. เราก็จะได้ดังภาพ

ใส่สีตารางสลับกัน Excel 2013-5

 

วันนี้แอดมินก็มาเขียนทิปง่ายๆสำหรับการใส่สีของตารางสลับแถวเว้นแถวใน Microsoft Excel 2016 และ 2013

Advertisements
Contributor