Advertisements

สำหรับใครที่กำลังใช้ Gmail และต้องการเก็บข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น Google Drive , Gmail , Photo หรือ Service ต่างๆของ Google โดยเพื่อนๆสามารถทำการซื้อเนื้อที่เพิ่มเติมสำหรับคนที่ต้องการ เพราะปกติหลังจากที่เราได้ทำการสมัคร Gmail เราจะได้พื้นที่มาประมาณ 15 GB ฟรีๆ แต่บางคนอาจจะใช้ไม่พอ โดยสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้

เลือก Packet ซื้อ Google One เพิ่มเนื้อที่เก็บข้อมูลบนคลาว ( Cloud )

เป็นการซื้อข้อมูลเนื้อที่เก็บข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม

  • Packet 100 GB

จ่ายเดือนละ 1.99 $ ( 65 บาท ) หรือจ่ายทั้งปีทีเดียว 19.99$ ( 640 บาท )

ประหยัดไปตั้ง 16 % ถ้าจ่ายทั้งปี

  • Packet 200 GB

จ่ายเดือนละ 2.99 $ ( 95 บาท ) หรือจ่ายทั้งปีทีเดียว 29.99$ ( 950 บาท )

ประหยัดไปตั้ง 16 % ถ้าจ่ายทั้งปี

โดยเราสามารถใช้เนื้อของต่างๆเหล่านี้ได้เพิ่มเติม

Advertisements

วิธีการซื้อ Google One

คลิกไปที่ Plan ที่เราต้องการจะซื้อ

https://one.google.com/about?hl=th

จากนั้นเลือกว่าเราจะทำการจ่ายผ่านทางไหน

ง่ายๆสำหรับการใช้งานของ Service Google ในการใช้งานต่างๆ สำหรับใครที่ใช้แอนดรอย์ หรือ iOS iPhone ก็แนะนำให้ทำการซื้อเพราะมันสามารถ Sync รูปต่างๆหรือนำเอกสารต่างๆไว้ใน Google Drive ได้อีกด้วย

Advertisements
Contributor