Advertisements

สำหรับใครที่กำลังจะปรับรูปขนาดของรูปอาทิเช่น รูป 1 นิ้ว , รูป 1.5 นิ้ว , รูป 2 นิ้ว หรือ 2.5 นิ้ว สำหรับใน Photoshop หรือกำลังหาขนาดของรูปภาพว่า กว้าง เท่าไร สูง เท่าไร ซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกว่าในแต่ละขนาดมีความกว้างเท่าไร ซึ่งทำให้เพื่อนๆสามารถนำรูปภาพไปปรับขนาดเพื่อทำการใช้งานได้ โดยสามารถทำการ Resize ได้ใน Photoshop และนำรูปภาพที่เราทำการปรับไปทำการปริ๊นตามร้านทั่วไป

ขนาดรูปภาพ รูป 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 2 นิ้ว 2.5 นิ้ว Photoshop

1. ทำการเปิด Photoshop ขึ้นมา > เลือก New

ขนาดรูปภาพ 1นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว-1

2. ทำการปรับตามขนาดรูปภาพที่เราต้องการ

ขนาดรูปภาพ 1นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว-8

รูป 1 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน กว้าง 2.5 ซม สูง 3.5 ซม
รูป 1.5 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน กว้าง 3 ซม สูง 4 ซม
รูป 2 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน กว้าง 4 ซม สูง 6 ซม
รูป 2.5 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน กว้าง 2 นิ้ว สูง 2.5 นิ้ว
รูป 3 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน กว้าง 2.5 นิ้ว สูง 3 นิ้ว

โดยในตารางที่ให้ปรับ ให้ปรับเป็นหน่วย Centimeters

ส่วนของ Resolution ให้เลือก  300 Pixels/Inch เพราะจะได้ภาพที่คมชัด

ขนาดรูปภาพ 1นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว-2

 

3. ทำการเปิดรูปที่เราต้องการทำออกมา ในตัวอย่าง จะทำ 2 นิ้ว

Advertisements

ขนาดรูปภาพ 1นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว-3

4. คลิกที่รูปใหญ่ที่จะปรับขนาด จากนั้นเลือก Image Size

ขนาดรูปภาพ 1นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว-5

ทำการปรับให้เหลือ 4-5 เซนติเมตร ส่วนความสูงก็ปล่อยมัน มันปรับให้เอง

จากนั้นทำการปรับ Resolution ให้เลือก  300 Pixels/Inch

 

 

ขนาดรูปภาพ 1นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว-4

5. จากนั้นเลือกรูปภาพใหญ่ และเลือก Tools  Move Tools จากนั้นลากภาพใหญ่ลงไปในภาพที่เราต้องการ จากนั้นสามารถทำการกด Ctrl + T และทำการปรับขนาดในการดึงมุมของภาพ

ขนาดรูปภาพ 1นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว-6

เมื่อเราทำเสร็จเราก็ทำการ Save ลงคอมพิวเตอร์ของเรา เท่านี้ก็เรียบร้อยสำหรับปรับขนาดรูปรูป 1 นิ้ว , รูป 1.5 นิ้ว , รูป 2 นิ้ว หรือ 2.5 นิ้ว ที่เราจะเอาไปปริ๊นได้ตามร้านทั่วไป

Advertisements
Contributor