Advertisements

สอนวิธีการสลับรูปภาพของการกลับด้านของรูปต่างๆของ Microsoft PowerPoint และ Microsoft Word , Microsoft Excel โดยสามารถทำได้ทุกเวอร์ชั่นในการใช้ฟังก์ชั่นของ Rotate เพราะบางครั้งเวลาเราไปทำาการถ่ายรูปภาพมา หรือทำการบันทึกภาพมาจาก Google หรือเว็บไซต์ทั่วไป บางครั้งรูปมันหันไปทางขวา แต่เราอยากให้มันหันไปทางซ้าย เราก็สามารถทำได้เหมือนกัน

วิธีการปรับรูปภาพซ้าย ขวา บน ล่าง สำหรับ Microsoft Word , PowerPoint

สำหรับ Microsoft Word

1. ทำการกด Insert รูปภาพลงไปใน Microsoft Word

กลับด้านรูปภาพ Word - PowerPoint-2

2. จากนั้นคลิกไปที่รูปภาพที่เราต้องการปรับด้าน > เลือก Format > เลือก Rotate จากนั้นเลือกตามฟังก์ชั่นที่เราต้องการได้เลย อาทิเช่น กลับ90องศาไปทางขวา , กลับ90องศาไปทางซ้าย หรือทำการกลับด้านซ้าย-ขวา

กลับด้านรูปภาพ Word - PowerPoint-3

3. จากนั้นเราก็จะได้รูปภาพที่เราทำการกลับตามที่เราต้องการ

กลับด้านรูปภาพ Word - PowerPoint-4

Advertisements

สำหรับ Microsoft PowerPoint

1.

กลับด้านรูปภาพ Word - PowerPoint-5

2. จากนั้นคลิกไปที่รูปภาพที่เราต้องการปรับด้าน > เลือก Format > เลือก Rotate จากนั้นเลือกตามฟังก์ชั่นที่เราต้องการได้เลย อาทิเช่น กลับ90องศาไปทางขวา , กลับ90องศาไปทางซ้าย หรือทำการกลับด้านซ้าย-ขวา

กลับด้านรูปภาพ Word - PowerPoint-7

กลับด้านรูปภาพ Word - PowerPoint-6

เราก็จะได้ภาพที่สลับด้านจากรูปแบบต้นฉบับ โดยเราสามารถกลับหัว กลับซ้าย ขวา ได้ทั้งหมดในรูปภาพ โดยอาศัยฟังก์ชั่นการปรับของทาง Microsoft Word และ Microsoft PowerPoint ในการใช้ฟังก์ชั่นของ Rotate ในการทำรายงานต่างให้ดูสวยงามตามที่เราต้องการ

Advertisements
Contributor