Advertisements

ในการปรับขนาดของหน้าจอ Windows 8.1 หลังจากเราได้ลง Windows 8 เป็นที่เรียบร้อย โดยคอมพิวเตอร์หน้าจอแต่คนแต่ละบ้าน ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับ บางคนใช้ Notebook บางคนใช้ PC แต่วันนี้หลังจากที่เราลง Windows 8 กันแล้ว ก็อย่าลืมมาปรับขนาดของหน้าจอ Screen resolution ของ Windows 8 กันนะครับ

โดยแนะนำว่าให้ลง Driver การด์จอ ก่อนการปรับในครั้งนี้ โดยแต่ละยี่ห้อก็ให้เข้าไปทำาการดาวน์โหลด เช่นของ Dell ก็ให้เข้า Dell

วิธีการปรับ Screen Resolution Windows 8.1

1. คลิกขวาบนหน้าจอ Desktop > เลือก Screen resolution

Advertisements

Screen Resolution Windows 8.1

2. จากนั้นให้เลือก Resolution ตามหน้าจอของเรา ณ ปัจจุบันเรียบร้อยครับ สำหรับการปรับขนาดขอหน้าจอใน Windows 8 .1 ของเรา

Screen Resolution Windows 8.1 Settings

หลังจากเลือกเสร็จแล้วก็ให้ทำการกด OK และเลือก Keep Change โดยให้ปรับให้เหมาะสมกับขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ เพราะแต่ละบ้านหน้าจอไม่เท่ากัน เราก็ต้องปรับให้ตรงกับขนาดของหน้าจอที่บ้าน

Advertisements
Contributor