Advertisements

สำหรับคนที่ต้องการปรับขนาดของ Cursor Mouse ในการใช้งาน ซึ่งแต่ละคนอาจจะทำการปรับขนาดไม่เท่ากัน โดยให้ปรับตามความเหมาะสมของหน้าจอในการใช้งานจะดีกว่า

การปรับขนาด Cursor Mouse macOS

1. ไปที่ Apple > System Preference  > Accessibility

Change Cursor Mouse

Advertisements

2. เลือก Display > เลือก Cursor Size จากนั้นปรับขนาดตามที่เราต้องการ

Change Cursor Mouse Size

เท่านี้ก็เป็นการปรับขนาดขนาดของ Cursor size ในการใช้งาน ซึ่งแต่ละคนอาจจะปรับขนาดไม่เท่ากัน โดยให้เราปรับเหมาะสมกับขนาดของหน้าจอ macOS ของเรา

Advertisements
Contributor