Advertisements

ในการใช้งานของ macOS เราสามารถทำการปรับขนาดของ Folders หรือ icons ต่างๆได้ ให้มีขนาดเหมาะสมกับหน้าจอที่เราต้องการ โดยบางคนอาจจะต้องการใช้ไอคอนที่มีขนาดเล็กหรือบางคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาอาจจะปรับให้ไอคอนมีขนาดใหญ่ เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานนั่นเอง

ปรับขนาดของ Foders และ icons ต่างๆของ macOS

1. ทำการคลิกขวาที่หน้าจอ Show view option

icon Size macOS-2

Advertisements

2. เลือกปรับขนาดของ icon Size ที่เราต้องการได้เลย

icon Size macOS-3

เรียบร้อย โดยหลังจากที่เราทำการปรับ ขนาดใหญ่ -เล็ก เราก็สามารถเห็นได้ทันทีว่า ขนาดของ Folder / icon Apps ต่างๆ มีขนาดเหมาะสมกับที่เราต้องการแล้วหรือยัง

Advertisements
Contributor