Advertisements

สำหรับคนที่กำลังใช้ Windows 10 และต้องการทำการลบไฟล์ขยะของ Windows 10 โดยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบไฟล์ขยะของ Windows ที่ระบบของ Windows นั้นๆไม่ได้ใช้งานแล้ว แล้วเราต้องการลบไฟล์ขยะเหล่านั้นเผื่อคืนพื้นที่กลับมาให้กับ Drive C ของเรา โดยวิธีการทำนั้นคือการทำ Disk Cleanup ของ Windows 10 โดยขั้นตอนการทำนั้นไม่ยากเลยครับกับการลบไฟล์ขยะของ Windows

วิธีการทำ Disk Clean Up ของ Windows 10

1. ทำการคลิกขวาที่ Drive C > เลือก Properties

Disk-Cleanup-Windows10-1
2. ไปที่ Tab : General > เลือก Disk Cleanup

Advertisements

Disk-Cleanup-Windows10-2
3. เลือก Cleanup System File จากนั้นรอสักครู่ระบบจะทำการตรวจสอบไฟล์ต่างๆ

Disk-Cleanup-Windows10-3
4. ทำการเลือก File Delete ให้หมด และทำการกด OK

Disk-Cleanup-Windows10-4
จากนั้นรอสักครู่ระบบของ Windows จะทำการลบไฟล์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้วออกจากระบบ และเมื่อเราเสร็จ ผมแนะนำให้ทำการ Restart Computer 1 ครั้ง จากนั้นเราก็พบว่า Drive C ของเราก็เพิ่มขึ้นมาจากเดิม

Advertisements
Contributor