Advertisements

เอกสารคัญส่วนมากที่เป็น Version Draft ของไฟล์เอกสาร Word ส่วนใหญ่จะทำการ Add Watermark หรือลายน้ำลงไป สำหรับพนักงานหรือนักศึกษาที่ต้องทำรายงานส่งอาจารย์หรือลูกค้า โดยจะต้องทำเอกสารใน Microsoft Word 2013 และถ้าเราจะต้องทำการใส่ลายน้ำหรือ Watermark บนเอกสารนั้นทำอย่างไร วันนี้ผมจะมาสอนการใส่ลายน้ำให้กับ Microsoft Word 2013  โดยสามารถนำไปใช้ได้ใน Microsoft Office 2016 , 2010 

การใส่ลายน้ำใน Microsoft Word 2013 , 2010

1. ทำการเปิดเอกสาร Micorosft Word ที่เราต้องการใส่ลายน้ำขึ้นมา

2. ทำการคลิกไปที่ Tab : Design > จากนั้นจะเห็นเมนู Watermark

จากนั้นให้เราทำการเลือก template ที่เราต้องการ แต่ถ้าต้องทำการกำหนดเองก็ให้ทำการเลือก Custom Watermark

Watermark Microsoft Word

3. ทำการเลือก (/) Text Watermark

Language : ทำการเลือกภาษาที่จะใส่

Advertisements

Text : ข้อความที่จะทำการใส่เป็นลายน้ำ

Font : แบบอักษรของ Font

Size : ขนาด

Color : สีของตัวอักษร

Layout :

Diagonal : แบบเฉียง

Horizontal : แบบตรงแนวนอน

Watermark Microsoft Word Custom

เมื่อทำการเลือกเสร็จแล้วก็ให้ทำการเลือก คลิก Apply > OK จากนั้นก็เสร็จเรียบร้อย

Watermark Microsoft Word display

และจะสังเกตุหน้าต่างๆในเอกสารได้ว่าจะมีลายน้ำขึ้นบนเอกสารของเราใน Microsoft Word 2013 โดยถ้าเราทำการปริ๊นเอกสารพวกที่มีการทำลายน้ำเอาไว้ ตอนปริ๊นเอกสารก็จะมีลายน้ำออกมาด้วยใน Microsoft Word

Advertisements
Contributor