Advertisements

การตั้งค่าฟอนต์ต่างๆของ Microsoft Outlook ในการตั้งค่าให้เป็น Defaults หรือ Fix ตัวอักษรในการตั้งค่าในการ ส่งเมล การ Reply mail และการ Forward Mail ผมคิดว่าผู้อ่านก็คงใช้ Microsoft Outlook อยู่ทุกๆวัน ทั้งที่ Office และที่บ้าน คุณเคยไหมละจะพิมพ์ E-mail สักฉบับเวลาเราพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณเคยสังเกตุไหมว่า Font มันจะไม่เหมือนกัน ในบทความนี้ผมจะสอนให้คุณผู้อ่านไปเซ็ตค่าของ Microsoft outlook ให้มันมี Font ที่เหมือนกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และขนาดของ Font ด้วย

 

วิธีการตั้งค่าฟอนต์ (font) Outlook ให้เป็นมาตราฐาน

1.  คลิก File

set-font-Microsoft Outlook

2. ไปที่ Options

set-font-Microsoft Outlook Options

2. ขั้นตอนนี้ให้เลือก Tab Mail จากนั้น ให้คลิกที่ Stationery and Fonts

set-font-Microsoft Outlook set fonts

Advertisements

3. ในขั้นตอนนี้จะเป็นการ Setup Font โดยในหน้านี้จะแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ

– New Mail message เป็นการสร้างเมล์ฉบับใหม่

– Replying or fowarding message เป็นการตอบเมล์กลับ หรือ การส่งต่อเมล์ไปยังผู้อื่น

set-font-Microsoft Outlook Font

ในที่นี้เราจะทำการ Setup Front ของ New mail message ส่วน Replying or fowarding message ผู้อ่านก็ทำตามเหมือนกับ New mail message นะครับ

4.

– ส่วน Complex scripts เป็นส่วน Front ของภาษาไทยนะครับ

– ส่วน Latin text เป็นส่วนของ Front ของภาษาอังกฤษนะครับ

set-font-Microsoft Outlook Font step

และในส่วน Font Style และ ขนาด Size ผู้อ่านก็ปรับตามใจชอบเลย เมื่อทำการ Setup เสร็จแล้วให้ทำการกด OK เพื่อเป็นการ Save ค่าต่างที่เราทำได้การตั้งค่าไว้

ทีนี้เราก็จะไม่ต้องมานั่งหงุดหงิดกับการเปลี่ยน Font ไปมาของภาษาไทย ภาษาอังกฤษอีกแล้วนะครับ และที่สำคัญจะได้ไม่ต้องเหนื่อยตาม IT มาให้ตั้งค่าอีกด้วย

Advertisements
Contributor