Advertisements

สำหรับใครที่ทำการเขียนคำผิด ทั้งภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ในเอกสารต่างๆของเราใน Microsoft Word เราสามารถทำการเปลี่ยนจากคำที่เราเขียนผิดเป็นอีกคำ หรืออีกข้อความเลยก็ได้ โดยอาจจะเขียนผิด อาทิเช่น คำว่า กฏ โดยเราอาจจะเผลอใส่เป็น กฎ โดยเราสามารถเปลี่ยนคำจาก กฎ > กฏ ได้เลยเพียง 1 คลิก ง่ายไหมละครับ โดยเราจะใช้ฟังก์ชั่นของ Microsoft Word ที่ฟังก์ชั่นชื่อว่า Replace ในการแทนคำที่เราต้องการ

แก้ไขคำผิด แก้ไขทั้งเอกสาร เพียง 1 คลิก Microsoft Word 2016

1. ทำการเปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการแก้ไขขึ้นมา ไปที่ HOME > เลือก Replace

แก้ไขคำผิดทั้งเอกสาร Word 2016-1

2. ช่อง Replace

Find What : ใส่คำที่ให้หา  เช่น หมา

Replace with : ใส่ที่คำแทน เช่น แมว

Advertisements

เช่น คำหาคำว่า “หมา” เมื่อเจอคำว่าหมา ให้แทนด้วย “แมว’

จากนั้นกด Replace All

แก้ไขคำผิดทั้งเอกสาร Word 2016-2

 

แก้ไขคำผิดทั้งเอกสาร Word 2016-3

เสร็จสิ้นการแก้ไขคำผิดใน Microsoft Word ในการแก้ไขทั้งหมดของเอกสารต่างๆ เพื่อเราเขียนคำผิดและเราต้องการแก้ไขเปลี่ยนเป็นคำใหม่แทนทั้งหมดในเอกสาร Microsoft Word ง่ายและสะดวกต่อการแก้ไขเอกสารต่างๆ โดยลดเวลาในการแก้ไขเป็นอย่างมาก

Advertisements
Contributor