Advertisements

สำหรับคนที่ต้องการส่งอีเมล์หาผู้รับคนอื่นๆ โดยที่คนอื่นไม่รู้ว่าคนที่ผู้ส่ง ส่งหามีใครมั้ง โดยเขาจะเห็นเฉพาะชื่อของคนที่ส่ง หรือ คนที่ใส่ในช่อง To , Cc โดยเราสามารถทำการเปิดฟังก์ชั่นการใช้งานของ Microsoft Outlook ได้ โดยใช้ฟังก์ชั่นของ Bcc ในการส่งอีเมล์

การใช้ฟังก์ชั่น Bcc โดย List รายชื่ออีเมล์ที่อยู่ในช่องของ Bcc จะไม่เห็นกันและกัน จะเห็นแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นคือตัวเอง หรือผู้รับที่อยู่ในช่อง To , Cc

หมายเหตุ : ในการส่งอีเมล์ถ้าเราส่งอีเมล์หาคนใน To , Cc ผู้รับก็จะเห็นว่าใครได้รับมั้งถูกไหมครับ แต่ถ้าเราไม่อยากให้ผู้รับเห็นว่า ผู้ส่ง ส่งหาใครมั้ง เราสามารถใช้ Bcc เข้ามาช่วย

ตั้งค่า BCC Microsoft Outlook 2019-2016-1

วิธีการตั้งค่า Bcc สำหรับ Microsoft Outlook 2019/2016/2013 สำหรับการส่งอีเมล์

1. ไปที่ New อีเมล์ปกติ จากนั้นไปที่ Option > คลิก Bcc

Advertisements

ตั้งค่า BCC Microsoft Outlook 2019-2016-2

2. จากนั้นเราจะเห็น Bcc ขึ้นมา

ถ้าเราต้องการส่งอีเมล์หาผู้รับ โดยผู้รับมองไม่เห็นว่าส่งหาใครมั้งก็ให้กรอกเฉพาะ Bcc จากนั้นก็กรอกหัวข้อในการส่งอีเมล์ Subject และก็ตัวเนื้อหาในการส่งอีเมล์ปกติ จากนั้นก็กดส่งปกติ

ตั้งค่า BCC Microsoft Outlook 2019-2016-3

โดยเราอาจจะประยุกต์ใช้กับการส่งอีเมล์หาลูกค้าต่างๆ โดยที่ไม่ให้ลูกค้ารู้ว่า ทางผู้ส่งส่งหาใครมั้ง โดยเราจะได้ไม่ต้องทำการา้วอีเมล์หลายๆครั้งในการส่งอีเมล์

Advertisements
Contributor