Advertisements

สำหรับในการทำ Presentation PowerPoint ในการนำเสนองาน หรือ รายงานให้กับผู้บริหาร พวกเราเคยเจอกันไหม กับปัญหาที่ว่า เวลาเราทำ Presentation PowerPoint ในเครื่องเราใช้ฟอนต์สวยงามเป็นอย่างดี แต่พอเอาไปเปิดกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นกับพบปัญหาที่ Font เพี้ยนไปหมดกับการเปิด PowerPoint เลยต้องมานั่งแก้ไขใหม่ทั้งหมด แต่เดี๋ยวก่อน วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการบันทึก Silde PowerPoint แบบให้ไม่ให้ฟอนต์เพี้ยน โดยแค่ทำการบันทึกหรือ Save ง่ายๆ

การบันทึกไฟล์ Silde PowerPoint ไม่ได้ฟอนต์เพี้ยน

1.ทำการเปิดไฟล์ที่เราต้องการบันทึก PowerPoint

2. ทำการเกิด File > Save As

3. ให้เราทำการกด Tools > เลือก Save Option

Advertisements

PowerPoint-Font

4. ในหัวข้อ Preserve fidelity when sharing this presentation

ให้ทำการเลือก (/) Embed fonts in the file และเลือก (/) Embed all characters

PowerPoint-Font 2

5. ทำการกด Save ไฟล์ปกติ ตามที่เราเคยทำการ Save

เท่านี้ปัญหาฟอนต์เพี้ยนเวลาที่เราเอา Silde PowerPoint  ไปเปิดที่เครื่องอื่นๆ หรือนำไป Presentation ที่ทำให้ฟอนต์เพี้ยนก็จะหมดไป

Advertisements
Contributor