Microsoft Excel

ทำเมนู Drop-Down list Microsoft Excel

Advertisements สำหรับคนที่ต้องการทำเมนูต่างๆเพื่อให้แสดงคำตอบเฉพาะที่เราต้องการ เราสามารถทำ Master ของข้อมูลและไปดึงมาใช้งานในการทำคำตอบ โดยข้อมูลต่างๆสามารถข้าม Sheet ได้ใน Microsoft Excel โดยส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้กับฟอร์มต่างๆที่ต้องการคำตอบที่เจาะจงในการใช้งาน วิธีทำเมนู Drop Down List Microsoft Excel ทุกเวอร์ชั่น 1. ทำเมนูที่เราต้องการไว้ก่อนว่าเราจะอยากให้แสดงอะไรบ้างในคำตอบที่เราต้องการ ตัวอย่าง อยากจะให้ตอบคำถามแค่ Facebook , YouTube …….. 2. ทำการตั้งคำถามลงไป จากนั้นคลิกไปที่เซลล์ของที่เราจะให้แสดงคำตอบในข้อที่ (1) > คลิก Data > คลิก Data Validation > คลิก Data Validation 3. ในช่อง Settings เลือก allow : List จากนั้นกดเครื่องหมายด้านหลัง ของลูกศร จากนั้นเลือก ข้อมูลที่ต้องการให้แสดง และกด OK 4. จากนั้นลองคลิกที่ไปเมนูที่เราต้องการเลือก เรียบร้อย ข้อมูลสามารถแสดงคำตอบเฉพาะที่เราต้องการผ่าน Menu Drop down list ของ Microsoft Excel โดยเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ในการใช้งานของแบบฟอร์มต่างๆได้

Excel ซ่อนสูตรต่างๆ เช่น Vlookup , Xlookup ทุกสูตรไม่ให้มองเห็น

สำหรับคนที่กำลังทำไฟล์ Excel และต้องการซ่อนสูตรต่างๆที่เราเขียนขึ้นมาบนฟังก์ชั่นของ Excel อาทิเช่น สูตร xlookup , vlookup หรือสูตรต่างๆ โดยเราไม่อยากให้เขารู้ว่าเราดึงค่านั้นมาอย่างไร โดยเราสามารถทำการปิดไม่ให้ดูได้ในช่องของสูตร Microsoft Excel โดยเพื่อนๆสามารถทำตามแอดมินได้ตามด้านล่าง สำหรับเพื่อนๆที่ต้องทำสูตรและต้องส่งไฟล์ Excel ให้กับคนอื่นและไม่อยากให้รู้ว่าคำนวณมาอย่างไรเพื่อนๆสามารถซ่อนสูตรได้ใน Excel Advertisements

Wrap text ใน google sheet การตัดตัวอักษรให้อยู่ในเซลล์ที่เราต้องการ

สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาการตัดคำของ Google Sheet ในการตัดตัวอักษรในเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง เพราะบางเซลล์เราอาจจะมีตัวอักษรจำนวนเยอะ และมันล้นไปเกินเซลล์อื่นๆทำให้บดบังการดูข้อมูล หรือ การพิมพ์ข้อมูลลงไปในเซลล์ของ Google Sheet โดยเพื่อนๆสามารถนำไปใช้กับ Microsoft Excel ก็ได้นะ เพราะมันคือฟังก์ชั่นเดียวกัน การใช้ฟังก์ชั่น Wrap text

Excel Print Title ปริ๊นหัวตารางออกมาทุกหน้า

สำหรับใครที่ใช้เอกสาร Microsoft Excel และทำการตารางหัวข้อ หรือ Header ไว้เฉพาะหน้าแรก แต่เพื่อนๆมีข้อมูลหลายๆหน้า ทำให้เวลาปริ๊นเอกสารออกมาหน้า 2 เป็นต้นไป จะไม่ไม่เห็นหัวข้อจากหน้าแรก โดยเพื่อนๆสามารถใช้ฟังก์ชั่นของ Excel ในการช่วยเหลือได้  โดยสามารถใช้ฟังก์ชั่น Print Title ของ Excel วิธีการปริ๊นหัวข้อตาราง Microsoft Excel ให้ออกทุกหน้า 1. ทำการเปิด Microsoft Excel ขึ้นมา > ไปที่ Page Layout > เลือก Print Titles 2. สังเกตุ Advertisements 3. เลือก Row ที่เราต้องการ จากนั้นกด OK 4. ลองไปดูที่ Print Preview เราก็จะเห็นหัวข้อ หรือ Title ที่เราทำเอาไว้ออกทุกหน้า จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถทำการสั่งปริ๊นเอกสารต่างๆที่หัวข้อออกมาได้แล้ว ง่ายไหมละครับ กับการสั่งปริ๊น Title ของเอกสารต่างๆใน Microsoft Excel

การตั้งหัวกระดาษ Excel ” Print Titles ” ให้ปริ๊นทุกหน้าของเอกสาร

สำหรับใครที่ต้องการปริ๊นเอกสารของ Microsoft Excel และต้องการให้หัวข้อที่เราทำการตั้งไว้บนหัวข้อได้ทำการปริ๊นออกทุกหน้าของเอกสารต่างๆของไฟล์ Microsoft Excel โดยเพื่อนๆสามารถทำการตั้งค่าหน้ากระดาษในการเลือก โดยการเลือกของ Print Titles ของ Microsoft Excel เพราะถ้าเราไม่ทำในการที่เรามีเอกสารหลายๆหน้า เวลาทำการปริ๊นเอกสารออกมา มันจะเห็นหัวข้อแค่หน้าแรก หน้าอื่นๆจะไม่เห็น