Microsoft Office

Excel ซ่อนสูตรต่างๆ เช่น Vlookup , Xlookup ทุกสูตรไม่ให้มองเห็น

Advertisements สำหรับคนที่กำลังทำไฟล์ Excel และต้องการซ่อนสูตรต่างๆที่เราเขียนขึ้นมาบนฟังก์ชั่นของ Excel อาทิเช่น สูตร xlookup , vlookup หรือสูตรต่างๆ โดยเราไม่อยากให้เขารู้ว่าเราดึงค่านั้นมาอย่างไร โดยเราสามารถทำการปิดไม่ให้ดูได้ในช่องของสูตร Microsoft Excel โดยเพื่อนๆสามารถทำตามแอดมินได้ตามด้านล่าง สำหรับเพื่อนๆที่ต้องทำสูตรและต้องส่งไฟล์ Excel ให้กับคนอื่นและไม่อยากให้รู้ว่าคำนวณมาอย่างไรเพื่อนๆสามารถซ่อนสูตรได้ใน Excel

Wrap text ใน google sheet การตัดตัวอักษรให้อยู่ในเซลล์ที่เราต้องการ

สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาการตัดคำของ Google Sheet ในการตัดตัวอักษรในเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง เพราะบางเซลล์เราอาจจะมีตัวอักษรจำนวนเยอะ และมันล้นไปเกินเซลล์อื่นๆทำให้บดบังการดูข้อมูล หรือ การพิมพ์ข้อมูลลงไปในเซลล์ของ Google Sheet โดยเพื่อนๆสามารถนำไปใช้กับ Microsoft Excel ก็ได้นะ เพราะมันคือฟังก์ชั่นเดียวกัน การใช้ฟังก์ชั่น Wrap text Advertisements

ใช้ Laser Pointer PowerPoint ง่ายๆของฟรี

สำหรับคนที่ Present PowerPoint และไม่ได้ซื้อ Laser Pointer ที่เป็นฮาร์ดแวร์เราก็ไม่ต้องง้ออีกต่อไป โดยเราสามารถใช้ฟังก์ชั่นของ PowerPoint ที่เป็นเมนู Laser Pointer ได้แล้ว โดยเพื่อนๆสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้ใน Office 365 และ Office 2019 เท่านั้น คนที่ใช้ Office 2010 / 2013 อย่าน้อยใจไปนะครับ

Excel Print Title ปริ๊นหัวตารางออกมาทุกหน้า

สำหรับใครที่ใช้เอกสาร Microsoft Excel และทำการตารางหัวข้อ หรือ Header ไว้เฉพาะหน้าแรก แต่เพื่อนๆมีข้อมูลหลายๆหน้า ทำให้เวลาปริ๊นเอกสารออกมาหน้า 2 เป็นต้นไป จะไม่ไม่เห็นหัวข้อจากหน้าแรก โดยเพื่อนๆสามารถใช้ฟังก์ชั่นของ Excel ในการช่วยเหลือได้  โดยสามารถใช้ฟังก์ชั่น Print Title ของ Excel วิธีการปริ๊นหัวข้อตาราง Microsoft Excel ให้ออกทุกหน้า 1. ทำการเปิด Microsoft Excel ขึ้นมา > ไปที่ Page Layout > เลือก Print Titles 2. สังเกตุ Advertisements 3. เลือก Row ที่เราต้องการ จากนั้นกด OK 4. ลองไปดูที่ Print Preview เราก็จะเห็นหัวข้อ หรือ Title ที่เราทำเอาไว้ออกทุกหน้า จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถทำการสั่งปริ๊นเอกสารต่างๆที่หัวข้อออกมาได้แล้ว ง่ายไหมละครับ กับการสั่งปริ๊น Title ของเอกสารต่างๆใน Microsoft Excel

การตั้งหัวกระดาษ Excel ” Print Titles ” ให้ปริ๊นทุกหน้าของเอกสาร

สำหรับใครที่ต้องการปริ๊นเอกสารของ Microsoft Excel และต้องการให้หัวข้อที่เราทำการตั้งไว้บนหัวข้อได้ทำการปริ๊นออกทุกหน้าของเอกสารต่างๆของไฟล์ Microsoft Excel โดยเพื่อนๆสามารถทำการตั้งค่าหน้ากระดาษในการเลือก โดยการเลือกของ Print Titles ของ Microsoft Excel เพราะถ้าเราไม่ทำในการที่เรามีเอกสารหลายๆหน้า เวลาทำการปริ๊นเอกสารออกมา มันจะเห็นหัวข้อแค่หน้าแรก หน้าอื่นๆจะไม่เห็น